زعفران در کویر سه شنبه 14 خرداد 1398 , 31 : 18 بازدید0

 زعفران در کویر

از لحاظ تقسیمات کشوری جزو شهرستان نطنز بوده و در بخش امامزاده‏ بادرود قرار دارد . این روستا بر روی طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۶ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۴۳ دقیقه قرار گرفته است و در شیبی بسیار ملایم واقع است معماری روستا اغلب قدیمی است و بیشتر خانه‏ ها دارای ورودی دالان‏ مانند هستند.
زعفران نطنز یکی از بهترین نوع زعفران ایران می باشد. همه ساله تولید زعفران نطنز در سطح گسترده ایی در روستا هایی نظیر فمی، ده آباد، باغستان و شهر طرقرود از توابع شهرستان نطنز انجام میگیرد.
گرچه قائن شُهره است از زعفران این دیار ما تُهی نَبوَد از این دُرّ گران
آنچه گفتم نیست اغراق و نبود از روی طنز بینی آن را با دو چشم خویش اگر آیی نطنز