کاسنی

کاسنی

تب‌بر، تقويت پوست تصفيه خون و پايين‌آورنده حرارت

قبل از غذا یک استکان میل شود

قیمت : 5000 تومان
نظر خود را اضافه کنید